GRAFISK FORM - Portfolio


Grafisk form ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det kan gälla allt från logotyper med tillhörande grafiska manualer för att upprätthålla den grafiska profilen till reklam/informationskampanjer, bokproduktioner och hemsidor som interagerar. Kolla på några exempel här intill. Det kommer hela tiden mera...